K-express е динамично развиваща се верига от заведения за бързо хранене с готвена храна на франчайз принцип. Франчайз К-еxpress се предоставя предимно на вече работещи и оборудвани заведения K-express. Франчайзодателят К-експрес ЕООД е избрал този начин на разширяване на веригата с цел повишаване сигурността на спазване на вече установени стандарти и осигуряване на по-голяма подкрепа на франчайзополучателите. Редки са случаите на франчайз на нов обект, в който франчайзополучателят стартира с откриването на заведението.

За сключването на франчайз споразумението е задължително успешното преминаване на потенциалния франчайзополучател през тренировъчна програма. Финансовите изисквания и текущи плащания по франчайз отношенията зависят от конкретното заведение и начина на финансиране на сделката. Най-общо те се разделят на такса за първоначално обучение, първоначална вноска и последващи плащания за търговския обект - ежемесечни подоходни такси.

Ако се интересувате от франчайз на К-express заведение за бързо хранене с готвена храна, моля попълнете формата по-долу. След разглеждане на предоставената информация и първоначално одобрение, ще се свържем с Вас за уточнения и налични възможности за франчайз.

Кандидатстване за Франчайз

Полетата, отбелязани със звездичка ( *) са задължителни. Изпрати
Благодарим за желанието да станете част от К-express!
Съжaлявам в момента Вашето съобщение не може да бъде изпратено, опитайте пак по-късно!

Благодарим Ви за проявения интерес и желание да станете част от веригата K-express!

Вашите лични данни се обработват от Администратора АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1309, общ.Столична, бул.”Димитър Петков” N 15, ЕИК: 204093210 за следните цели:
сключване на франчайз споразумение
контакт с Вас след разглеждане на предоставената информация и първоначално одобрение от наша страна.

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6 (1) е от Регламент ЕС 2016/679 за целите на легитимните интереси на Администратора.

Данните се съхраняват за срок до отваряне на нов обект и/или предоставяне на отговор от наша страна, след което същите се заличават, като могат да бъдат съхранявани и за по-дълъг срок, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции на Администратора.

Администраторът не предоставя Вашите лични данни на трети страни, с изключение на:
- други дружества в групата на Азира Фууд Холдинг с цел разглеждане на предоставената информация и първоначално одобрение за сключване на договор за франчайз.
- компетентни органи съгласно закона.
- други лица, предвидени в нормативен акт, включително лица, осъществяващи правната защита на правата и интересите на Администратора.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни
При обработване на личните Ви данни Вие имате правата, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679:
1. Право на достъп до Вашите лични данни, право да изисквате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни и право на преносимост на данните, ако са налице на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това;
2. Право да изисквате да бъдат уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;
3. Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушение. Надзорният орган в България е:
Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Право на възражение
Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни, извършвано на основание легитимен интерес. В тези случаи обработването се прекратява, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.


Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви данни, можете да отправяте към отговорния служител по защита на данните* на АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ АД:
e-mail: t.ranova@talarfoods.com
телефон: 0877660538
* Отговорният служител по защита на данните не представлява длъжностно лице по защита на данните по смисъла на Раздел 4 от Регламент ЕС 2016/679.