Възможности за работа

Ние в К-express вярваме, че хората са в основата на успеха и затова търсим квалифицирани и мотивирани хора, с които да постигнем визията за развитие на компанията. Ценим позитивното отношение, уменията за работа в екип, клиентски ориентирания подход и високите професионални познания.

Ако откривате себе си в това описание, разгледайте възможностите за кандидатстване за работа. Може би търсим Вас!

Как да кандидатствате?

  • Централен офис К-еxpress
    За кандидатстване за работа в централния ни офис, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на e-mail: hr+k-express.bg, като укажете в заглавието „Кандидатстване за работа”.
  • Търговска мрежа К-еxpress
    Ако имате опит или образование в сферата на общественото хранене и управлението на заведения, моля изпратете актуална автобиография (за ръководна позиция и мотивационно писмо) на посочения e-mail за контакт с конкретния търговски обект, за който кандидатствате, като укажете в заглавието „Кандидатстване за работа”. Имейл адреси на търговските обекти: тук

След получаване на необходимите документи ще разгледаме кандидатурата Ви и ще се свържем с Вас при наличие на свободно работно място и преценка, че Вашето образование и опит съответстват на профила на вакантната позиция.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. В процеса на подбор ще бъдат взети под внимание, както Вашето образование и опит, така и личностните качества и съвместимостта на ценностите и разбиранията Ви с организационната култура на К-express.

*Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Данните, които предоставяте са лични, попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му. Обработка на лични данни. Виж повече

Обучение и професионално развитие

За нас усъвършенстването е непрекъснат процес и цел, затова изграждаме култура за подобряване и надграждане на знанията и уменията на служителите.
Обученията са специално разработени според идентифицираните нужди и развиват основни, функционални и лидерски компетенции, които са необходими за прилагане на бизнес стратегията на компанията.